Open vacancy Kirkkonummen kunta

Lektor i matematiska ämnen (MA,FY,KE)

Kirkkonummen kuntaKirkkonummen kunta, SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Ruotsinkielinen opetus, Winellska skolaGesterbybågen 3Kirkkonummi
Työavain: 
157216
Hakuaika alkaa: 
13.11.2017
Hakuaika päättyy: 
27.11.2017 12.00
Palkka: 
Enligt UKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
8.1.2018 - 2.6.2018
Työn kuvaus

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för lektor i matematiska ämnen (matematik och fysik) i Winellska skolan för tiden 8.1.2018-2.6.2018.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den till tjänsten valda skall uppvisa godtagbart läkarintyg eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Yhteystiedot

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 27.11.2017 kl. 12.00.