Open vacancy Keuruun kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Keuruun kaupunkiKeuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, AurinkolinnaKeuruu
Työavain: 
157466
Hakuaika alkaa: 
14.11.2017
Hakuaika päättyy: 
30.11.2017 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2018
Työn kuvaus

Varhaiskasvatusta järjestetään Keuruun kaupungissa vuosittain noin 400 lapselle perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä päiväkodeissa. Keuruulaisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimiskäsitystä, hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kokonaiskäsitystä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoiteasetteluita.

Keuruulaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin perustavoitteena on lapsen ehjän ja turvallisen varhaiskasvatuspolun takaaminen. Tähän pyritään monimuotoisella yhteistyöllä varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä ja lähiympäristöjen monipuolisella hyödyntämisellä toiminnassa. Olemme aina valmiita uusiin kokeiluihin toiminnassa. Pyrimme edelleen kehittämään pienryhmätoimintaa. Lisäksi tuoreimpina kehittämiskohteina ovat liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen varhaiskasvatuspäivään sekä kasvattajan aktiivinen läsnäolo leikeissä ja toiminnoissa.

Haemme nyt ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on Aurinkolinnan yksikkö. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lapsiryhmänsä erityispedagogisesta arvioinnista sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yksilön, pienryhmän ja koko ryhmän tasolla.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on lastentarhanopettajan tehtävään edellytettävä peruskoulutus ja sen lisäksi asetuksessa määritellyt erityisopettajan opinnot. Asetuksen mukaan (2 §) erityislastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuuden tuottava erikoistumiskoulutus on yliopistossa suoritetut erityisopettajan opinnot (A 794/2004 19 § 1 mom. 3 kohta, A 576/1995 14 § 2 mom. tai A 530/1978 35 §).

Viran täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti kuntarekryyn 30.11.2017 mennessä tai kirjallisesti osoitteeseen:
Varhaiskasvatuspalvelut, varhaiskasvatuksen vastaava Ulla Nybacka, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Liitä hakemuksen yhteyteen ansioluettelosi. Haastatteluun kutsuttujen on tuotava kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset mukaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään viikolla 49.

Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Organisaation kuvaus

Keuruulla on tarjolla modernia keskusta-asumista, upeita ranta-alueita ja lisäksi vehreää maaseutua. Keuruun keskustaajama on asukasluvultaan ja palveluiltaan suurin taajama Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen välisellä maaseutualueella. Keuruu on vetovoimainen paikka tehdä kauppaa. Lähikunnista tulevat asiakkaat lisäävät ostovoimaa. Seutukunnan palveluja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Perheiden peruspalvelut kuten varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja asuntotarjonta ovat kunnossa. Rakentamisessa Keuruun kaupunki on satsannut viime vuosina muun muassa koulujen ja päiväkotien peruskorjaukseen, uuden palvelutalon rakentamiseen vanhuksille ja uimahallin peruskorjaukseen.

Monipuolinen kulttuuritarjonta ja liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet tuovat valinnanvaraa perheiden ja matkailijoiden vapaa-aikaan ja rentoutumiseen.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat:
Varhaiskasvatuksen vastaavat Ulla Nybacka p. 0400 429 543, ulla.nybacka@keuruu.fi ja
Jaana Valkonen p. 0400 196 504, jaana.valkonen@keuruu.fi