Open vacancy Perhon kunta

Teknisen johtajan virka

Perhon kuntaPerhon kuntaPerho
Työavain: 
158268
Hakuaika alkaa: 
13.2.2018
Hakuaika päättyy: 
1.3.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan.
Työn kuvaus

Perhon kunta julistaa uudelleen haettavaksi

TEKNISEN JOHTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN

Kelpoisuusehtona on soveltuva teknisen alan tutkinto ja käytännössä osoitettu kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytämme näkemystä koko teknisen toimen palveluiden kehittämisestä. Eduksi katsotaan kunnallisalan tuntemus sekä aikaisempi johtamiskokemus, mitkä arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella.

Tekninen johtaja toimii teknisen ja ympäristötoimen osastopäällikkönä, on kunnan johtoryhmän jäsen ja vastaa toimialan johtamisesta, kehittämisestä, rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä, tilapalveluista sekä maankäytön ja kaavoituksen valmistelutehtävistä. Lisäksi teknisen johtajan tehtäviin kuuluu mm. vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnan kiinteistöistä ja investointiohjelman suunnittelusta ja investointien toteutuksesta sekä teknisen lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja toimii kunnan hankintapäällikkönä. Valittavalta edellytetään hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta. Tekninen johtaja vastaa kunnallisten liikelaitosten (vesi-, viemäri- ja kaukolämpö) kunnossapidosta ja kehittämisestä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkan määrittelyssä noudatetaan KVTES:n suosituksia.

Hakemukset palkkatoiveineen ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kunnanhallitukselle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kunnanhallitus, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Teknisen johtajan virka.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset soveltuvuustestit haastateltaville järjestetään viikolla 10 (6.-9.3.) ja haastattelut ma 12.3.2018. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Organisaation kuvaus

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjnmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380, lauri.laajala@perho.com tai kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi, puh. 0400 265 454, antti.hietaniemi@perho.com.

Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton työpaikka.