Open vacancy Nivalan kaupunki

Koulunkäynninohjaajan sijaisuudet

Nivalan kaupunkiNivalan kaupunki, Kasvatus- ja koulutuspalvelutKalliontie 15Nivala
Työavain: 
158916
Hakuaika alkaa: 
27.11.2017
Hakuaika päättyy: 
31.1.2018 15.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Nivalan kaupungin koulutoimisto hakee

Koulunkäynninohjaajan sijaisia

Hakemus pyydetään täyttämään sähköisessä hakujärjestelmässä Kuntarekry tai postitse Nivalan kau-punki, Koulutoimisto, PL 10, 85501 Nivala.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
Etu ja sukunimi
Syntymäaika
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Yleissivistävä pohjakoulutus
Ammattitutkinnot
Keskeinen jatko- ja täydennyskoulutus
Työkokemus koulunkäynninohjaajan tehtävistä
Muu keskeinen työkokemus, josta apua koulunkäynninohjaajan tehtävissä
Oma auton käyttömahdollisuus
Hakee ensisijaisesti alakoulu/yläkoulu, kaikki käy

Sijaisuuslista on rehtoreiden käytettävissä lyhytaikaisia sijaisia palkattaessa (1 pv- 6 kk). Yli 3 kk kes-tävissä sijaisuuksissa työntekijän tulee ennen tehtävän vastaanottamista esitää hyväksyttävä rikos-rekisteriote (laki 504/2002).

Sijaisuuksien hakijatiedot tallennetaan sähköiseen MultiPrimus järjes-telmään. Tietoseloste on nähtävillä http://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/Rekisteriselosteet/Oppilas-%2...

Kuntarekryn rekisteriseloste on nähtävillä:
http://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/Rekisteriselosteet/kuntarekry...

Nivalan kaupunki on savuton työpaikka.

Organisaation kuvaus

Kasvava ja kehittyvä Nivala on noin 11 000 asukkaan monipuolinen maaseutukaupunki Kalajoki-laaksossa. Nivala tarjoaa asukkailleen hyvät asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspal-velut sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet. Kaupungin kasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Kaupungissa on noin 1 500 peruskoululaista, lukio ja koulutuskun-tayhtymän ammattioppilaitos. Tule mukaan kasvatus- ja koulutuspalvelujen noin 300 työntekijän tiimiimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Yhteystiedot

Lisätiedot sivistysjohtaja Riitta Viitakangas 040 3447 311