Open vacancy Oulaisten kaupunki

Sosiaalityöntekijä

Oulaisten kaupunkiPerusturvakeskusLautatarhankatu 7 AOulainen
Työavain: 
159009
Hakuaika alkaa: 
27.11.2017
Hakuaika päättyy: 
15.12.2017 16.00
Palkka: 
KvTes
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2018
Työn kuvaus

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä on osa perhepalvelutiimiä, jossa on mukana lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja kolme perhetyöntekijää. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareittain.

Sosiaalityöntekijän virkaan valitun tulee osallistua vuorollaan alueelliseen sosiaalipäivystykseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015, 12 §).

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KvTes mukaisesti. Virka on Kunnallisen eläkesäännön ja Oulaisten kaupungin hallintosäännön alainen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle. Virkasuhteessa noudatamme 6 kk:n koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Oulainen on n. 7600 asukkaan pirteä, nuorekas ja ystävällinen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Keskustaamme hallitsee kaupungin halki virtaava Pyhäjoki, jonka hyvin hoidetuille rannoille on keskittynyt runsaasti palveluja. Keskustassa kaikki on muutaman minuutin kävelymatkan päässä.

Yhteystiedot

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (myös kopiot opinto- ja työtodistuksista) www.kuntarekry.fi.
Hakemuksen opinto- ja työtodistusjäljennöksineen voi toimittaa myös paperiversiona osoitteella Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN. Kuoreen merkintä Hakemus. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja antavat perusturvajohtaja Rainer Kolppanen 044 4793 280 tai johtava sosiaalityöntekijä Raija Saarenpää 044 4793 281. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulainen.fi.