Open vacancy NordLab

Osastonhoitaja, NordLab Rovaniemi

NordLabNordLab, NordLab RovaniemiRovaniemi
Työavain: 
162938
Hakuaika alkaa: 
3.1.2018
Hakuaika päättyy: 
26.1.2018 15.00
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.3.2018
Työn kuvaus

Haemme osastonhoitajaa (virka) NordLab Rovaniemen aluelaboratorioon hoitamaan Lapin kuntien terveyskeskusten toimialuetta.

Osastonhoitaja huolehtii toimialueellaan NordLabin strategisten ja hallinnollisten linjausten operatiivisesta toteuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä vastaa kokonaisvaltaisesti toimialueensa henkilöstöhallinnosta, kuten hoitohenkilöstön käytöstä, rekrytoinneista ja työhyvinvoinnin johtamisesta. Lisäksi osastonhoitajan tehtävänä on koordinoida uusien terveyskeskuslaboratorioiden liittymistä NordLabiin. Tehtävät sisältävät liittymisprojektien suunnittelua sekä laboratoriotoiminnan järjestelyihin liittyvää käytännön organisointia ja ohjaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Edellytämme hakijalta monipuolista työkokemusta kliinisestä laboratoriotyöstä. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta esimiestehtävistä.

Tehtävän sijoituspaikkana on Rovaniemi ja tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta Lapin alueella.

Palkkaus KVTES:n ja paikallisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Noudatamme virkasuhteessa 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta ja/tai työnantajan osoittaman auton ajamista.

Hakemukset ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta tai postitse liitteineen (mukaan tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista) osoitettuna NordLabin kirjaamoon osoitteella NordLab Kirjaamo, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Kuoreen merkintä "Osastonhoitaja, Rovaniemi".

Organisaation kuvaus

NordLab on Pohjois-Suomen (Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen) alueella 1.1.2013 toimintansa aloittanut kliinisen laboratorioalan organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön. Kansainvälisen tason tutkimustoimintamme sekä osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille modernit laboratoriopalvelut.

Yhteystiedot

Aluelaboratorion johtaja Maria Kunnari p. 040 359 4471, maria.kunnari@nordlab.fi