Open vacancy Kirkkonummen kunta

Skolgångsbiträde, eftisledare

Kirkkonummen kuntaBobäck skolaGränsnäsvägen 11Kirkkonummi
Työavain: 
163170
Hakuaika alkaa: 
14.1.2018
Hakuaika päättyy: 
29.1.2018 12.00
Palkka: 
Enligt AKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
6.8.2018
Työn kuvaus

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Välkommen med i vår duktiga skara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som SKOLGÅNGSBITRÄDE kombinerat med uppgifter som ledare för eftermiddagsverksamheten i Bobäcks skola fr.o.m. 6.8.2018.

Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 29.1.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Yhteystiedot

Förfrågningar besvaras av rektor Greger Englund tfn 040 126 9303. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.