Open vacancy Kuopion kaupunki

Käyttöinsinööri

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunki, Kuopion Vesi LiikelaitosKuopio
Työavain: 
165636
Hakuaika alkaa: 
2.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.2.2018 12.00
Palkka: 
3535,15 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
toukokuu 2018 tai viimeistään 4.6.2018
Työn kuvaus

Kuopion Vesi Liikelaitoksella on avoinna vakinainen käyttöinsinöörin tehtävä.
Käyttöinsinöörin tehtävänkuvaan kuuluu huolehtia vedenottamoiden, pumppaamoiden ja vesisäiliöiden käytöstä ja kunnossapidosta.
Työhön kuuluu toiminnan päivittäinen organisointi, huoltojen ja kunnossapidon suunnittelu ja toteuttaminen, toiminnan kehittäminen sekä laatujärjestelmän ja riskienhallinnan ylläpito ja raportointi. Käyttöinsinööri on myös laitoksen paineilmalaitteiden vastuuhenkilö.
Käyttöinsinööri toimii jatkuvaa kolmivuorotyötä tekevien käyttöpäivystäjien sekä laitosten kunnossapidosta vastaavien asentajien esimiehenä, joten työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja taitoa toimia henkilöstön kanssa sekä työehtosopimusten, työlainsäädännön sekä turvallisten työskentelytapojen tuntemusta.

Edellytämme käyttöinsinööriksi valittavalta henkilöltä tehtävään soveltuvaa teknisen alan koulutusta (esim. insinööri/DI). Käyttöinsinöörin tehtävässä menestyminen edellyttää esimieskokemusta ja prosessitekniikan tuntemusta sekä joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja motivaatiota kehittää uusia toimintatapoja.
Arvostamme kokemusta vedenkäsittelyprosesseista ja kunnossapitojärjestelmistä. Lisäksi työssä vaaditaan voimassa oleva vesityökortti, joka voidaan suorittaa tehtävän koeaikana. Tehtävän hoitaminen vaatii B-luokan ajokorttia.

Työaika: 38,75 h/vko

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakijalta edellytetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) talousvesihygieenistä osaamista osoittava testi eli ns. vesityökortti. Osaamistestin voi suorittaa tehtävän koeaikana.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Organisaation kuvaus

Kuopion Veden vedentuotannon vastuualueen tehtävänä on huolehtia vedenottamoiden, vedenpuhdistamoiden, pumppaamoiden ja säiliöiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä peruskorjauksesta. Vettä tuotetaan useilla pohjavedenottamoilla, tekopohjavedenottamoilla sekä päävesilaitoksella myös kemiallisella käsittelyllä. Vastuualue huolehtii yhdessä jätevedenpuhdistusyksikön kanssa laitosten rakennuttamisesta sekä suunnittelusta. Lisäksi se huolehtii veden laaduntarkkailusta ja mittauksesta sekä vedentuotantoon ja laatuun liittyvästä viestinnästä. Kuopion Veden päävesilaitos saneerataan vuoden 2018 aikana, joten valittavalla käyttöinsinöörillä on oivallinen tilaisuus päästä mukaan kehittämään laitosta ja osallistumaan saneeratun laitoksen käyttöönottoon yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, puh. 044 718 5351 ja tuotantopäällikkö Markku Lehtola, puh. 017 185 361