Open vacancy Perhon kunta

Liikunnan tuntiopettajan tehtävä

Perhon kuntaPerhon kuntaPerho
Työavain: 
168624
Hakuaika alkaa: 
13.2.2018
Hakuaika päättyy: 
16.3.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan.
Työn kuvaus

Perhon kunta julistaa haettavaksi

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN

Perhon yläkouluun ja lukioon. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (968/1998) mukaisesti. Eduksi katsomme käytännön kokemuksen, kehittämisnäkemyksen ja organisointikyvyn. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta liikunnan tuntiopettajaa toisen liikunnanopettajan työpariksi. Hakijalta toivomme sekä innokasta ja aktiivista otetta, että yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja ammattitaidon lisäksi. Nämä taidot ja ominaisuudet arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella

Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: liikunnan tuntiopettaja.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Organisaation kuvaus

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-PohjNmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat yläkoulun ja lukion vt. rehtori Mirja Siironen puh. 040 763 2303 tai sivistys - ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011.
Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton työpaikka.