Open vacancy Carea

Välinehuoltaja

CareaKymenlaakson keskussairaalaKotkantie 41Kotka
Työavain: 
168790
Hakuaika alkaa: 
14.2.2018
Hakuaika päättyy: 
25.3.2018 23.59
Palkka: 
Carean palkkausohjeen mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme välinehuoltajia keskussairaalan välinehuoltoon

Välinehuoltaja työskentelee välinehuoltokeskuksen lisäksi muissa keskussairaalan työpisteissä kuten leikkausosastolla, päiväkirurgiassa, kliinisen kemian laboratoriossa ja tähystystoiminnassa. Välinehuoltaja kantaa vastuun välinehuoltoprosessin asianmukaisesta toteutumisesta ja huomioi toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja standardit. Työ on monipuolista, vaativaa ja laajaa tietotaitoa edellyttävää. Työ vaatii keskittymistä, mikrobiologisia tietoja, aseptiikan syvällistä hallintaa ja hienomotorisia taitoja. Tehtävässä tarvitset viestintä- ja kommunikointitaitoja sekä kykyä ja halua opiskelijaohjaukseen ja perehdyttämiseen.

Tehtävään valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna välinehuollon ammattitutkinto. Välinehuoltajalla täytyy olla paineensietokykyä, muutosvalmiutta ja asiakaspalvelutaitoa. Haluamme, että valitulla on hyvät työyhteisötaidot sekä kykyä ja intoa kehittää omaa ammatillisuuttaan ja välinehuoltotyötä ratkaisukeskeisesti. Työntekijän on pystyttävä osallistumaan moniammatilliseen tiimityöskentelyyn ja tuomaan esille välinehuollon näkökulma ammatillisesti perustellen.

Muistathan, että 1.3.2018 astuu voimaan tartuntalain työntekijän rokotussuojaa koskeva asetus. Carealaiset vastuunkantajat työskentelevät rokotettuna.

Organisaation kuvaus

Carea tuottaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja erityishuollon palveluja Kymenlaaksossa visiolla: paras asiakaskokemus vastuullisella yhteistyöllä. Konsernin liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on n. 2000.

Tulevaisuudennäkymä on kirkas: toimintamme kasvaa hurjalla vauhdilla ja nyt tarvitsemme uusia tekijöitä yli 2000 rautaisen ammattilaisen joukkoomme.

Haluamme olla kokoluokkamme paras ja monipuolisin.
Oletko sinä yksi heistä, joka tekevät meistä parhaan?

Yhteystiedot

Välinehuoltopäällikkö Lea Värtö p.020 633 3333
Palvelutoiminnan esimies Kaisa Koskinen p.020 633 3066
sähköposti etunimi.sukunimi@carea.fi