Open vacancy Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Ohjaajan sijaisuus

Kuntayhtymä KaksineuvoinenKuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut, JoelinkotiLappajärvi
Työavain: 
170514
Hakuaika alkaa: 
27.2.2018
Hakuaika päättyy: 
23.3.2018 15.00
Työn luonne: 
Vuorotyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
2.4.2018
Työn kuvaus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteensä noin 23500 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.
Tarjoamme henkilöstöllemme, lähes 900 työntekijää, haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa 23.3.2018 klo 15.00 mennessä haettavaksi kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Joelinkodissa

Ohjaajan sijaisuuden ajalle 2.4.2018-3.3.2019.

Joelinkoti on ympärivuorokautista palvelua tarjoava 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Lappajärvellä. Asukkaista 10 asuu asumispalveluyksikössä ja viisi sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa tukiasunnoissa. Osa asukkaista osallistuu Lappajärven toimintakeskuksessa järjestettävään työtoimintaan.

Ohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu asukkaiden ohjaus ja hoito kaikissa arjen toiminnoissa sekä päivätoiminnan järjestäminen toimintakykyä tukevana ja virikkeellisen arjen mahdollistavana Joelinkodissa. Lisäksi ohjaajan tehtävään kuuluu vastaavan ohjaajan sijaistaminen loma-aikoina. Työ on kolmivuorotyötä.

Ohjaajan kelpoisuusehtona on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) edellyttämät kelpoisuudet. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Palkkaus KVTES:n mukainen.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Ensijaisesti toivomme hakemukset jätettävän sähköisenä kuntarekry.fi -palvelun kautta. Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen voidaan toimittaa myös postitse osoitteella: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhavan perusturvatoimisto, PL 3, 62201 Kauhava.
Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Organisaation kuvaus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteensä noin 23500 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.
Tarjoamme henkilöstöllemme, lähes 900 työntekijää, haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Yhteystiedot

Joelinkodin vastaava ohjaaja Mira Karvonen, puh. 040 562 0519 ja vs. sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa, puh. 050 414 6270. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.