Open vacancy Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Ohjaaja

Peruspalvelukuntayhtymä KallioPeruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hyvinvointipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaisten palvelut, Työ- ja päivätoiminta (vammaispalvelut), KipinäSuopellontie 6Ylivieska
Työavain: 
170702
Hakuaika alkaa: 
28.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.3.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.5.2018
Työn kuvaus

Päivä- ja työtoiminnoissa olevien asiakkaiden ohjausta sekä kehitysvammaisten koululaisten hoitoa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§ 1 kohdan mukainen laillistettu ammattihenkilö tai 2 kohdan mukainen nimikesuojattu ammattihenkilö.

Organisaation kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 1.1. 2008 toimintansa aloittanut yhteistoiminta organisaatio, joka vastaa hyvinvointi- ja terveyspalveluista Alavieskan ja Sievin kunnissa sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeissa. Väestöpohja alueella on n. 33 700 asukasta.

Kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mukaan luettuna ympäristöterveydenhuolto.

Tehtävänä on myös huolehtia jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät.

Kehitysvammaisten päivä-ja työtoimintojen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kokonaisvaltainen kuntouttaminen mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen yhteiskunnassa.

Toimintakeskuksissa annetaan valmennusta ja ohjausta avo/ tuettuun työhön asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä ohjausta toimintakeskuksien ulkopuoliseen työhön. Kehitysvammaisten päivä-ja työtoiminnoissa käytetään kuntouttavaa työotetta asiakasta kunnioittaen sekä pidetään yllä päivärytmiä virikkeellisessä ohjauksessa.

Toimintakeskus Kipinä on muuttanut uusiin tiloihin toukokuussa 2016.

Työtoimintapiste Kipinässä Ylivieskassa työskentelee seitsemän ohjaajaa, asumisen ohjaaja työskentelee Kipinässä yhtenä päivänä viikossa. Päivittäin työ- ja päivätoiminnoissa asiakkaita käy n. 25-30.
Lisäksi Ylivieskan kehitysvammaisten koululaisten päivähoito järjestetään Kipinän tiloissa.

Alavieskan kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnat järjestetään Kipinässä.

Kipinän toiminta sisältää tekstiilitöitä, vanhojen huonekalujen entisöintiä sekä askartelua ja virkkeellistä toimintaa. Näiden lisäksi toimintaan kuuluu vielä pienimuotoista pyykinpesupalvelua sekä avotyöhön valmentamista ja ohjausta

Yhteystiedot

Hakemukset kuntarekryn kautta. Lisätietoja antaa Jaana Autio p. 044-4195735 tai Päivi Uusimäki p. 044-4195008