Open vacancy Kuopion kaupunki

Suunnitteluinsinööri

Kuopion kaupunkiKuopion Vesi liikelaitosKuopio
Työavain: 
170921
Hakuaika alkaa: 
8.3.2018
Hakuaika päättyy: 
3.4.2018 12.00
Palkka: 
3448,72 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
huhti-touk, viimeistään 1.8.2018 alkaen.
Työn kuvaus

Kuopion Vesi Liikelaitoksella on haettavana suunnitteluinsinöörin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä täytetään huhti-toukokuussa, mutta viimeistään 1.8.2018 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Suunnitteluinsinöörin pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat vesihuoltoverkostojen uudis- ja saneerauskohteiden yleissuunnitelmalliset tarkastelut, toteutussuunnitelmien laadinta, suunnitteluttaminen ja yleis- ja asemakaavatasoinen sekä muu alueellinen vesihuollon yleissuunnittelu.

Kelpoisuusehdot: Suunnitteluinsinööriksi valittavalta henkilöltä edellytämme tehtävään soveltuvaa teknisen alan koulutusta (esim. yhdyskuntatekniikan tai vastaavan alan insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto) ja useamman vuoden työkokemusta vesihuoltoverkostojen suunnittelusta, sisältäen sekä yleis- että toteutussuunnittelua. Arvostamme kokemusta vesihuoltoverkostojen mallinnustehtävistä ja kaavoitukseen liittyvistä vesihuollon suunnittelutehtävistä. Lisäksi edellytämme hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Odotamme valittavalta henkilöltä oma-aloitteista ja asioita eteenpäin vievää työskentelyotetta, luovuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi odotamme sitoutumista sekä oman työn että koko työyksikön toimintojen kehittämiseen.

Tehtävän työaika on 36,75 h/vko

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettavan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Organisaation kuvaus

Kuopion Veden suunnittelun vastuualue vastaa vesihuollon yleissuunnittelusta, rakentamissuunnittelusta ja valmiussuunnittelusta Kuopion Veden toiminta-alueella. Lisäksi suunnittelu valmistelee laitoksen edunvalvontaan liittyvät lausunnot ja toimintalupa-asiat sekä yhteensovittaa Kuopion Veden ja kaupungin muun yhdyskuntasuunnittelun tarpeita. Suunnittelu vastaa myös viestinnän suunnittelusta ja kehittämisestä sekä osallistuu laitoksen yleiseen kehittämiseen ja erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Yhteystiedot

Lisätietojen antavat suunnittelupäällikkö Marja Stjerna, p. 044 718 5320 ja laatupäällikkö Kirsi Tähti, p. 044 718 5322.