Open vacancy Inarin kunta

Luokanopettaja (virka n:o 0081)

Inarin kuntaInarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Ivalon ala-asteInari
Työavain: 
171475
Hakuaika alkaa: 
5.3.2018
Hakuaika päättyy: 
21.3.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Inarinsaamenkielinen luokanopetus, sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa Ivalon ala-asteen koulu. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinnoista)
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)
- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Yhteystiedot

Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli, puh 0400 243 721
Sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh 0400 131 231
sähköposti: etunimi.sukunimi@inari.fi