Open vacancy Inarin kunta

Aineenopettaja, koltansaamenkielinen

Inarin kuntaInarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Sevettijärven kouluSevettijärventie 9076Inari
Työavain: 
171938
Hakuaika alkaa: 
7.3.2018
Hakuaika päättyy: 
21.3.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen + 3 % inarilisä
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Tuntiopettaja (opettajan virka n:o 0005), aineenopetus: äidinkieli ja kirjallisuus koltansaame, koltansaame A2-oppimäärä, ( voi olla myös muita aineita). Opetus toteutetaan osittain yhdysluokkaopetuksena. Sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa Sevettijärven koulu. Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan tai toimeen valitun on toimitettava koulun rehtorille terveystodistus sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinn
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)

- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Yhteystiedot

Sevettijärven koulun rehtori Johanna Nieminen, puh 040 154 7220
Sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh 0400 131 231
etunimi.sukunimi@inari.fi