Open vacancy Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Sosiaaliohjaaja

Peruspalvelukuntayhtymä SelännePeruspalvelukuntayhtymä SelänneHaapajärvi, Reisjärvi
Työavain: 
172157
Hakuaika alkaa: 
9.3.2018
Hakuaika päättyy: 
23.3.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n ja TVA:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.4.2018
Työn kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne julistaa haettavaksi 1.4.2018 alkaen SOSIAALIOHJAAJAN vakinaisen viran lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Tehtäväkenttä koostuu sosiaalihuoltolain mukaisista tehtävistä, esimerkiksi palvelutarpeen arviointien tekeminen ja sosiaalipalveluiden suunnitteleminen ja toteuttaminen asiakkaille. Sosiaaliohjaaja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden sosiaalisen tuen osa-alueiden, esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Selänteessä sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä hoitaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi, johon kuuluu tämän viran täyttämisen myötä sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Pääset mukaan innostuneeseen ja kehitysmyönteiseen työyhteisöön.

Ensisijaisina työskentelyalueina ovat Haapajärvi ja Reisjärvi. Oman auton käyttömahdollisuus virka-ajossa on välttämätöntä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämisvalmiuksia. Tehtävässä katsotaan eduksi kokemus sosiaaliohjaajan tehtävien hoidosta sekä palvelujärjestelmän tunteminen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluista hoidetaan myös alaikäisten maahanmuuttajalasten sosiaalisen tilanteen selvittämistä ja tukitoimien myöntämistä, joten näiden asioiden tunteminen on eduksi.

Viran kelpoisuusvaatimus on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (817/2015) 8 § mukainen sosionomin kelpoisuus. Virassa on 6 kk:n koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja TVA:n mukaisesti.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (507/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi-palvelun kautta. Pätevyyden osoittavat ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Voit kuitenkin hakea tätä virkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, hyvinvointipalvelujohtaja Merja Lehtiharju PL 66, 85801 Haapajärvi.
Hakuaika päättyy 23.03.2018 klo 15.00.

Organisaation kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali-, terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat: Hyvinvointipalvelujohtaja Merja Lehtiharju p. 040-1808951 ja johtava sosiaalityöntekijä Helena Eskola p. 044-4457943.