Open vacancy Perhon kunta

Kolme laaja-alaisen erityisopettajan virkaa

Perhon kuntaSivistys- ja vapaa-ajanlautakuntaPerho
Työavain: 
173754
Hakuaika alkaa: 
20.3.2018
Hakuaika päättyy: 
27.4.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
7.8.2018
Työn kuvaus

Perhon kunta julistaa haettavaksi
KOLME TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRKAA
Perhon opetustoimeen 7.8.2018 alkaen. Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.
Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavia, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostuneita laaja-alaisia erityisopettajia. Edellytämme valmiutta työskennellä monenlaisten oppijoiden kanssa. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Inklusiivisen opetuksen tuntemus katsotaan eduksi. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella.
Virkoja on yhteensä kolme, jotka painottuvat seuraavasti: 1) laaja-alainen erityisopetus yleisopetuksessa, 2) laaja-alainen erityisopetus inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi pienryhmän ja yleisopetuksen yhteistyössä ja 3) laaja-alainen erityisopetus ja resurssiopettajuus yleisopetuksessa. Tämänhetkiset sijoituspaikat ovat alakouluissa.
Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: erityisopettajan virka.
Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 2.5.2018.

Organisaation kuvaus

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjnmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074 tai pasi.kanniainen@perho.com ja sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai mervi.paakko@perho.com.
Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton.