Open vacancy Parikkalan kunta

Perusopetuksen tuntiopettaja

Parikkalan kuntaParikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus ja lukioKirjolankatu 5Parikkala
Työavain: 
175176
Hakuaika alkaa: 
27.3.2018
Hakuaika päättyy: 
26.4.2018 23.59
Palkka: 
OVTES:n ja tva:n mukaisesti.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana toistaiseksi voimassaoleva perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2018 alkaen. Tehtävään sisältyy alakoulun luokanopetuksen ohella ala- ja yläkoulun liikunnan opetusta.

Kelpoisuusehtona on luokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Tehtävä edellyttää esi- ja alkuopetuksen sekä liikunnan erikoistumisopintoja. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin paikka täytetään määräaikaisena lukuvuodeksi 2018 - 2019.

Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

Hakemukset työavaimella nro 175176 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 26.4.2018. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Organisaation kuvaus

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 250 oppilasta ja lukiossa 53 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Yhteystiedot

rehtori Sarri Aalto puh. 044 781 1241.