Open vacancy Keuruun kaupunki

Lastentarhanopettaja

Keuruun kaupunkiKeuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, VarhaiskasvatusMultiantie 5Keuruu
Työavain: 
177879
Hakuaika alkaa: 
16.4.2018
Hakuaika päättyy: 
2.5.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Keuruun kaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään vuosittain noin 400 lapselle perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä päiväkodeissa. Keuruulaisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimiskäsitystä, hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kokonaiskäsitystä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoiteasetteluita. Keuruulaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin perustavoitteena on lapsen ehjän ja turvallisen varhaiskasvatuspolun takaaminen. Tähän pyritään monimuotoisella yhteistyöllä varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä ja lähiympäristöjen monipuolisella hyödyntämisellä. Tavoitteenamme on kehittää edelleen pienryhmätoimintaa, minkä lisäksi olemme aina valmiita uusiin kokeiluihin toiminnassa. Tuoreimpina kehittämiskohteina ovat liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen varhaiskasvatuspäivään sekä kasvattajan aktiivinen läsnäolo leikeissä ja toiminnoissa.

Haemme nyt kolmea lastentarhanopettajaa ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019 ja yhtä lastentarhanopettajaa ajalle 1.8.2018 - 26.6.2019. Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu omassa lapsiryhmässä työskentelyn lisäksi aktiivinen yhteistyö oman yksikön muiden ryhmien ja koko muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muut esimiehen osoittamat tehtävät

Lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n 3 momentin mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus. Ensisijaisesti haemme kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneita syksyllä voimaan tulevan varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusasetuksen (986/1998) 7 §:n mukainen esiopettajan kelpoisuus on hakijalle eduksi. Toimen täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Toimiin haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta työavain 177879. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan 2.5.2018 kello 15.00 mennessä osoitteeseen Varhaiskasvatuspalvelut, sivistysjohtaja Marika Savukoski, Multiantie 5, 42700 Keuruu. Liitä hakemuksen yhteyteen ansioluettelosi. Haastatteluun kutsuttujen on tuotava kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset mukaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään viikolla 20 ja 21.

Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Keuruun kaupunki on savuton työpaikka.

Organisaation kuvaus

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki.
Kaupunkistrategian 2018 -2022 visiona on Lapsiperheiden paratiisi: "Keuruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvoimaa tuottavista palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä työllisyystilanteesta."

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen vastaavat Ulla Nybacka p. 0400 429 543, ulla.nybacka@keuruu.fi ja Paula Vulli 0400 785 572, paula.vulli@keuruu.fi.