Open vacancy Kirkkonummen kunta

Äidinkielen ylläpito-opetuksen opettaja ALBANIA

Kirkkonummen kuntaSIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Suomenkielinen opetusKirkkonummi
Työavain: 
181352
Hakuaika alkaa: 
15.5.2018
Hakuaika päättyy: 
29.5.2018 15.00
Palkka: 
OVTESin mukaan.
Työn luonne: 
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
8.8.2018
Työn kuvaus

Kirkkonummen kunnan suomenkielinen opetustoimi hakee lukuvuodeksi 2018-2019 oman äidinkielen ylläpito-opetukseen opettajaa albanian kieleen.

Opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja tarkoitettu joko äidinkieleltään kyseistä kieltä puhuville oppilaille tai sellaisille oppilaille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen. Opetuksen tarkoituksena on ylläpitää jo opittua kielitaitoa. Opetusryhmiä on yhdestä viiteen ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa opetusryhmää kohti. Opetus järjestetään oppilaiden koulutuntien jälkeen. Opetuspaikka vaihtelee eri kouluissa ja se määräytyy opetusryhmään kuuluvien oppilaiden mukaisesti. Opetusryhmässä on usean vuosiluokan sekä usean koulun oppilaita. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimusta.

Opettajalta edellytetään äidinkielen tasoista kyseisen kielen taitoa ja suomen kielen ymmärtämistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan; kyseisen kielen aineopinnot ja pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Valittujen on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika 5 kk.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 29.5.2018 mennessä.

Organisaation kuvaus

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva yli 39 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummi on savuton työpaikka.

Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Yhteystiedot

rehtori Maarit Mäkäläinen, maarit.makalainen@kirkkonummi.fi, puh. 0405954271