Open vacancy Perhon kunta

Matemaattisten aineiden tuntiopettaja

Perhon kuntaPerhon kuntaPerho
Työavain: 
181974
Hakuaika alkaa: 
8.5.2018
Hakuaika päättyy: 
31.5.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.8.2018
Työn kuvaus

ajalle 7.8.2018 - 1.6.2019 yläkouluun. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus matematiikassa ja lisänä fysiikassa ja/tai kemiassa.

Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - matemaattisten aineiden tuntiopettaja.

Hakuaika päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 5. ja/tai 6.6.2018.

Organisaation kuvaus

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-PohjNmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat yläkoulun ja lukion vt. rehtori Mirja Siironen puh. 040 763 2303 tai mirja.siironen@perho.com tai sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai mervi.paakko@perho.com.

Lisätietoja kunnasta www.perho.com. perhon kunta on savuton.