Open vacancy Perhon kunta

Englannin ja Ranskan päätoimisen tuntiopettajan vs

Perhon kuntaPerhon kuntaPerho
Työavain: 
181978
Hakuaika alkaa: 
8.5.2018
Hakuaika päättyy: 
31.5.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.8.2018
Työn kuvaus

Perhon perusopetukseen ja lukioon ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus vähintään englannissa. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Arvostamme myös sitä, että opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan opiskelutaitojaan ja käytetyt pedagogiset ratkaisut tukevat tätä.

Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - englannin tuntiopettaja.

Hakuaika virkaan päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään ti 12.6.2018.

Organisaation kuvaus

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat yläkoulun ja lukion vt. rehtori Mirja Siironen puh. 040 763 2303 tai mirja.siironen@perho.com ja sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai mervi.paakko@perho.com.

Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton.