Open vacancy Parikkalan kunta

Määräaikainen perusopetuksen eritysluokanopettaja

Parikkalan kuntaParikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus ja lukioKirjolankatu 5Parikkala
Työavain: 
182590
Hakuaika alkaa: 
14.5.2018
Hakuaika päättyy: 
30.5.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n ja tva:n mukaisesti.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
8.8.2018
Työn kuvaus

Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävä ajalle 8.8.2018 - 1.6.2019, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin.

Kelpoisuusehtona on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

Hakemukset työavaimella nro 182590 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 30.5.2018 klo 12.00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Organisaation kuvaus

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 250 oppilasta ja lukiossa 53 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Yhteystiedot

rehtori Sarri Aalto puh. 044 781 1241.