Open vacancy Kirkkonummen kunta

Vikarie för klasslärare

Kirkkonummen kuntaBildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolanKirkkonummi
Työavain: 
182987
Hakuaika alkaa: 
15.5.2018
Hakuaika päättyy: 
29.5.2018 12.00
Palkka: 
Enligt Ukta
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för klasslärare i Winellska skolan1.8.2018-1.6.2019.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Yhteystiedot

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun/registraturen, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 29.5.2018.