Open vacancy Inarin kunta

Pohjoissaamen kielen aineenopettaja

Inarin kuntaInarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Inarin kouluSaarikoskntie 4Inari
Työavain: 
187602
Hakuaika alkaa: 
12.7.2018
Hakuaika päättyy: 
27.7.2018 15.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Hakuaikaa jatkettu. Inarin koulu hakee pohjoissaamen kielen aineenopettajaa, opetettavina aineina pohjoissaamen kieli ja kirjallisuus ja muita perusopetuksen aineita. Sijoituspaikkana työsuhteen alkaessa Inarin koulu. Virka sijoittuu yhtenäiskouluun.
Kelpoisuusvaatimuksen ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.

Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinn
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)

- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Organisaation kuvaus

Inarin koulussa on noin 140 oppilasta. Perusopetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi.

Yhteystiedot

Inarin koulun rehtori Elle-Maaret Näkkäläjärvi 0400 232 662, elle-maaret.nakkalajarvi@inari.fi