Open vacancy Lappeenrannan kaupunki

Käsityön tuntiopettaja

Lappeenrannan kaupunkiLappeenrannan kaupunki, Lauritsalan kouluLappeenranta
Työavain: 
189684
Hakuaika alkaa: 
13.7.2018
Hakuaika päättyy: 
27.7.2018 15.00
Palkka: 
OVTES:n mukaan
Työn luonne: 
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Haemme Lauritsalan koululle käsityön tuntiopettajaa ajaksi 1.8. - 31.12.2018. Opetustuntien määrä on n. 16 h / viikko. Tehtävät keskittyvät käsityön pehmeiden materiaalien opettamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon. Kelpoisuutta vailla olevat otetaan koulujen työpäivien ajaksi.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja tehtävään voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut pidetään 30.-31.7.2018 välisenä aikana.

Hakuaika päättyy 27.7.2018 klo 15.00.
Tehtävä täytetään koeaikaa käyttäen.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Organisaation kuvaus

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Lauritsalan koulun vs. rehtori Heidi Laari, puh. 0400 470 734.
Kyselyjä voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.