Open vacancy Haapaveden kaupunki

Laaja-alainen erityisopettaja

Haapaveden kaupunkiHaapaveden kaupunkiHaapavesi
Työavain: 
189688
Hakuaika alkaa: 
26.6.2018
Hakuaika päättyy: 
20.7.2018 12.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
8.8.2018
Työn kuvaus

Haapaveden kaupungin koulutoimessa jatketaan hakuaikaa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuuteen, sijaisuus ajalle 8.8.2018 - 1.6.2019 Hyttikallion koululle.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä myös yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan sekä perehtyneisyyttä inkluusioon ja yhteisopettajuuteen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Koeaika on 4 kk.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset. (Muut todistukset toimitetaan myöhemmin).

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Jo aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valintaa tehtäessä.

Organisaation kuvaus

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhteystiedot

Risto Klasila, 0447591358
risto.klasila@haapavesi.fi