Open vacancy Rovaniemen kaupunki

Terveyskeskushammaslääkäri

Rovaniemen kaupunkiPerusturvan toimiala, Terveydenhuollon palvelut, Suun terveydenhuoltoRovaniemi
Työavain: 
190748
Hakuaika alkaa: 
9.7.2018
Hakuaika päättyy: 
31.8.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan terveydenhuollon palvelualueen suun terveydenhuollossa

on haettavana

terveyskeskushammaslääkärin sijaisuus ajalle 1.11.2018 - 30.4.2019.
Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua.
Tämän hetkinen sijoituspaikka on Muurolan hammashoitola.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu hammaslääkäri. Hakijalta edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus on KVTES:n ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukainen.

Työ on monipuolista. Työparina toimivat osaavat hammashoitajat ja moniammattillinen työyhteisö tukee potilastyössä. Työyhteisössämme on kirurgiaan, endodontiaan ja protetiikkaan perehtyneitä hammaslääkäreitä, joille voi tarvittaessa lähettää potilaita sekä konsultoida. Oikomishoito toteutetaan omana toimintana oikomistiimin voimin.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Olemme olleet mukana Hyvässä vastaanotossa, Kumppanuushankkeessa ja Hyvässä Potkussa. Panostamme koulutukseen ja työnhallintaan.

Sijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Organisaation kuvaus

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Yhteystiedot

Vs. ylihammaslääkäri Eeva-Riitta Ylikärppä 016-322 4462, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi