Open vacancy Loviisan kaupunki

Paikkatietoinsinöörin sijaisuus

Loviisan kaupunkiLoviisan kaupunkiLoviisa
Työavain: 
190829
Hakuaika alkaa: 
9.7.2018
Hakuaika päättyy: 
10.8.2018 12.00
Palkka: 
TS
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Loviisan kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto hakee henkilöä paikkatietoinsinöörin sijaisuuteen ajalle 1.9.2018-31.7.2019. Paikkatietoinsinöörin työkaluna on Trimble Locus paikkatieto-ohjelmisto. Työtehtäviin kuuluu rekisterien perusparannustyötä, kartta- ja aineisto-otteita, aineistolukuja ja kartankäsittelyä sekä osoitteiston ja nimistön perusparannusta yhteistyössä kiinteistöinsinöörin kanssa. Henkilön osaamisen ja kykyjen mukaan tehtävään voi sisältyä Trimble Locus pääkäyttäjätehtäviä ja paikkatieto-aineistojen parannus-, kehitys- ja ylläpitotyötä paikkatietosuunnittelijan apuna ja ohjauksessa.

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia osana työyhteisöä. Tehtävä sisältää myös itsenäistä työskentelyä. Tärkeintä on hyvä asenne ja halu oppia, sillä tehtäviin annetaan opastus ja tarvittaessa koulutetaan ohjelmiston käyttöön. Työtehtävät tarkentuvat valitun henkilön mukaan.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa
aineistoluvut,
kartta- ja aineisto-otteiden antaminen,
liitekarttojen luomista,
paikkatietokyselyt ja -analyysit,
osoitteiston ja nimistön parannustöitä yhdessä kiinteistöinsinöörin kanssa,
paikkatieto-aineistojen parannus, kehitys ja ylläpito paikkatietosuunnittelijan ohjauksessa,
mahdollisia Trimble Locus - pääkäyttäjätehtäviä,
mahdollista osallistumista muihin osaston työtehtäviin.

Työtehtävät tarkentuvat valitun henkilön mukaan.

Kelpoisuusehdot ovat
Soveltuva korkeakoulututkinto esim. maanmittausinsinööri tai muu tutkinto, joka sisältää paikkatieto-opintoja, tai kolmannen vuoden maanmittaustekniikan insinööriopinnot, väh. 100 op suoritettuna.
Toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta sekä toisen kotimaisen kielen riittävä hallinta.
Hyvä yhteistyökyky ja hyvät viestintätaidot.

Eduksi luemme Trimble Locus -paikkatietojärjestelmän osaamisen ja yleisen kokemuksen paikkatietojärjestelmistä.

Tehtävässä noudatetaan neljän, 4, kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, TS, mukainen.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 10.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteen www.kuntarekry.fi kautta, sähköpostitse osoitteeseen tekninen@loviisa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto, PL 11, 07901 Loviisa. Loviisan kaupungilla on tarvittaessa oikeus hylätä kaikki hakemukset.

Tekninen keskus

Organisaation kuvaus

Loviisa on elinvoimainen vajaan 16 000 asukkaan kaksikielinen rannikkokaupunki. Hyvinvointipalveluiden tuotannosta huolehtii noin 1 000 kaupungin työntekijää. Loviisasta löydät sekä maaseutu- että kaupunkimiljööt lähellä merta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa paikkatietosuunnittelija Eero Vihavainen, puh. 0440 555 237, eero.vihavainen@loviisa.fi