Open vacancy Hyvinkään kaupunki

Sairaanhoitaja Kotihoitoon

Hyvinkään kaupunkiHyvinkään kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiHyvinkää
Työavain: 
191056
Hakuaika alkaa: 
12.7.2018
Hakuaika päättyy: 
31.7.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Vuorotyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme Hyvinkään kotihoitoon sairaanhoitajaa hoitovapaasijaisuuteen 15.3.2020 saakka

Hyvinkään kotihoito on jaettu kahteen alueeseen, joissa toimii alueellisia tiimejä. Ensisijainen sijoituspaikka on kotiutustiimissä. Kotiutustiimin tavoitteena on turvata asiakkaan turvallinen ja sujuva kotiutus sekä asiakkaan kuntouttaminen itsenäiseksi asujaksi.

Haemme joukkoomme hoitotyön ammattilaista, joka on kiinnostunut ikäihmisistä, heidän hoidostaan, työn kehittämisestä ja kokonaisvaltaisista kuntouttavista työtavoista. Arvostamme hakijan osaamista ja aikaisempaa kokemusta kotihoidosta, akuutti- ja palliatiivisesta hoidosta, taitoja tehdä työtä itsenäisesti, mutta myös tiimissä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja valmiutta vastata nopeisiin muutoksiin. Oman auton käyttömahdollisuus ja ajokortti katsotaan eduksi.

Tehtävään kuuluu asiakkaiden kotona tapahtuva hoitotyö sekä sairaanhoidollisen osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden kokonaisvaltaisessa hoitotyössä (terveydentila, toimintakyky ja lääkehoito). Työ on monipuolista ja sinulla on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi sekä osallistua toiminnan kehittämiseen yhteistyössä tiimin kanssa. Työ on kaksivuorotyötä, mutta tulevaisuudessa voi olla tarve kolmivuorotyölle.

Sairaanhoitajan tehtävänä on sairaanhoidollinen työ ja työhön kuuluu mm.
- koordinoi hoitotyötä yhdessä vastuusairaanhoitajan kanssa omassa tiimissä
- osallistuu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön
- vastaa asiakkaiden lääkehoidon toteuttamisesta
- ohjaa ja neuvoo asiakkaita
- tekee yhteistyötä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa
- seuraa tiimin asiakkaiden hoitosuunnitelmien ja vastuuhoitajuuden toteutumista
- osallistuu hoitotyön ja tiimin kehittämiseen
- osallistuu hoitoneuvotteluihin ja kartoituspalavereihin
- osallistuu uuden työntekijän perehdytykseen, opiskelijaohjaukseen yhteistyössä tiimin hoitotyöntekijöiden kanssa
- huolehtii tiimin hoitotyöntekijöiden kanssa siitä, että toimintakykymittaukset ja muut asiakkaan hoitoon liittyvät seurannat toteutuvat hoito- palvelu -ja kuntoutussuunnitelman mukaan
- vastaanottaa hoitotyön lupa-asioihin liittyviä näyttökokeita ja huolehtii tiimin työntekijöiltä vaadittavista osaamisnäytöistä (esim. LoVe ja Navisec)
- huolehtii tiimin hoitotyöntekijöiden kanssa siitä, että toiminta on taloudellista ja kustannustehokasta

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sairaanhoitajan / sairaanhoitaja (AMK) / terveydenhoitajan/terveydenhoitaja AMK/ pätevyys tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Työaikamuotona on jaksotyö.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään 31.7.2018 klo 15.00 mennessä Kuntarekry- ohjelman kautta. Haastatteluihin pyydetään valitut. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Organisaation kuvaus

Hyvinkäällä luodaan kasvua, kauppaa, koteja ja komeita kouluja. Tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä, toimitiloja ja taidetta. Nautitaan sujuvasta arjesta. Hyvinkää on hyvinkääläisten tekemä. Täällä eletään elämää, josta on helppo olla ylpeä.

Yhteystiedot

Kotihoidon esimies Katja Viljakainen p. 040 631 2348, katja.viljakainen@hyvinkaa.fi,
Kotihoidon hoitotyön esimies Kirsi Lehtonen-Pulli p. 0400864023, kirsi.lehtonen-pulli@hyvinkaa.fi