Open vacancy Keuruun kaupunki

lastentarhanopettaja

Keuruun kaupunkiKeuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, VarhaiskasvatusKeuruu
Työavain: 
192384
Hakuaika alkaa: 
3.8.2018
Hakuaika päättyy: 
20.8.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.9.2018
Työn kuvaus

Keuruun kaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään vuosittain noin 400 lapselle perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä päiväkodeissa. Keuruulaisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimiskäsitystä, hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kokonaiskäsitystä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoiteasetteluita. Keuruulaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin perustavoitteena on lapsen ehjän ja turvallisen varhaiskasvatuspolun takaaminen. Tähän pyritään monimuotoisella yhteistyöllä varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välillä ja lähiympäristöjen monipuolisella hyödyntämisellä. Tavoitteenamme on kehittää edelleen pienryhmätoimintaa, minkä lisäksi olemme aina valmiita uusiin kokeiluihin toiminnassa. Tuoreimpina kehittämiskohteina ovat liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen varhaiskasvatuspäivään sekä kasvattajan aktiivinen läsnäolo leikeissä ja toiminnoissa.

Haemme nyt lastentarhanopettajaa ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019. Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu omassa lapsiryhmässä työskentelyn lisäksi aktiivinen yhteistyö sekä oman yksikön muiden ryhmien että koko muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muut esimiehen osoittamat tehtävät.

Lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n 3 momentin mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusasetuksen (986/1998) 7 §:n mukainen esiopettajan kelpoisuus on hakijalle eduksi. Toimen täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Toimiin haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta työavain ???????. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan 20.8.2018 kello 15.00 mennessä osoitteeseen Varhaiskasvatuspalvelut, sivistysjohtaja Marika Savukoski, Multiantie 5, 42700 Keuruu. Liitä hakemuksen yhteyteen ansioluettelosi. Haastatteluun kutsuttujen on tuotava kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset mukaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään viikolla 34 ja 35.

Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Organisaation kuvaus

Keuruulla on tarjolla modernia keskusta-asumista, upeita ranta-alueita ja lisäksi vehreää maaseutua. Keuruun keskustaajama on asukasluvultaan ja palveluiltaan suurin taajama Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen välisellä maaseutualueella. Keuruu on vetovoimainen paikka tehdä kauppaa. Lähikunnista tulevat asiakkaat lisäävät ostovoimaa. Seutukunnan palveluita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Perheiden peruspalvelut kuten päivähoito, terveydenhuolto ja asuntotarjonta ovat kunnossa. Rakentamisessa Keuruun kaupunki on satsannut viime vuosina muun muassa koulujen ja päiväkotien peruskorjaukseen, uuden palvelutalon rakentamiseen vanhuksille ja uimahallin peruskorjaukseen.

Monipuolinen kulttuuritarjonta ja liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet tuovat valinnanvaraa perheiden ja matkailijoiden vapaa-aikaan ja rentoutumiseen.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen vastaavat Ulla Nybacka p. 0400 429 543 ja Paula Vulli p. 0400 785 572. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)keuruu.fi