Open vacancy Virtain kaupunki

Nuorisotyön kehittäjä

Virtain kaupunkiVirtain kaupunki, Liikelaitos MarttinenHerrasentie 16Virrat
Työavain: 
192409
Hakuaika alkaa: 
3.8.2018
Hakuaika päättyy: 
24.8.2018 15.00
Palkka: 
KVTES/sopimuksen mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
mahdollisimman pian
Työn kuvaus

Liikelaitos Marttinen on Virroilla, Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Marttisen ensisijaisena tehtävänä on toimia nuorisolain mukaisena valtakunnallisena nuorisokeskuksena ja toteuttaa nuorisokeskuksille lainsäädännössä määriteltyjä tavoitteita ja tehtäviä. Liikelaitos Marttinen kuuluu Virtain kaupungin organisaatioon. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa keskuksen nuorisotoimintaa.

Marttinen on 25 toimintavuotensa aikana kasvanut korkeatasoiseksi, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi. Marttisen vahvuuksia ovat sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö, strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta. Keskuksen kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen on keskeisin käynnissä oleva haaste.

Nuorisoryhmille Marttinen järjestää ympärivuotisesti ohjattua leirikoulu- ja leiritoimintaa, joiden sisällöissä mm. seikkailu- ja ympäristökasvatus on vahvasti mukana. Nuorisokeskus edistää nuorten kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä. Marttinen tuottaa myös Virtain kaupungin nuorisotoimen palvelut sekä järjestää sosiaalista nuorisotyötä. Alueellisen toiminnan merkitystä on vahvistettu viime vuosien aikana ja tätä toimintaa olemme edelleen kehittämässä ja etsimässä siihen lisäresursseja.

Haemme nyt määräaikaista nuorisotyön kehittäjää käynnissä olevaan kaksivuotiseen alueelliseen nuorisotyön hankkeeseemme, jonka tavoitteena on saada nuorten ääni entistä paremmin kuuluviin tiedolla johtamisella ja osallisuuden edistämisellä. Hanke pyrkii kehittämään erityisesti toimintaa, jossa:
- nuorten osallisuutta tuetaan olemassa olevaa tutkimus-, viranomais- ja kokemustietoa yhdistelemällä ja levittämällä,
- lisätään nuorten ja päättäjien vuorovaikutusta, sekä ja puretaan vuorovaikutuksen toteutumisen esteitä, sekä
- tuotetaan yhteistä tulkintaa nuorten tarpeista yhdessä alueen nuorten, alan toimijoiden, päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Tehtävään valittavalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto tai muuten riittävä pätevyys sekä kokemusta nuoriso- ja kasvatustyöstä. Työhön sisältyy yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, mikä edellyttää matkustamista ja oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtävä on määräaikainen ja tässä vaiheessa tehdään vuoden kestävä työsopimus. Tehtävän täyttämisessä voidaan käyttää kahden kuukauden koeaikaa.
Palkkaus KVTES/sopimuksen mukaan
Työ alkaa heti/mahdollisimman pian

Hakemukset pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta sähköisellä hakulomakkeella. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse 24.8.2018 mennessä: helena.vuorenmaa@marttinen.fi tai postitse osoitteella Nuorisokeskus Marttinen, Herrasentie 16, 34800 Virrat. Kuoreen tulee laittaa merkintä: Hakemus/Nuorisotyön kehittäjä.

Organisaation kuvaus

Nuorisokeskus Marttinen toimii Virroilla ja kuuluu Virtain kaupungin organisaatioon (kunnan liikelaitos). Virrat on 6800 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupungin palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista, jotka tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi kunnan asukkaille. Virroilla eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.

Yhteystiedot

Antti Korhonen, puh. 044 715 1917, antti.korhonen@marttinen.fi