Open vacancy Pälkäneen kunta

II rakennustarkastaja

Pälkäneen kuntaPälkäneen kuntaPälkäne
Työavain: 
200253
Hakuaika alkaa: 
11.10.2018
Hakuaika päättyy: 
25.10.2018 17.00
Palkka: 
Tehtäväkohtainen palkka 3300e / kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Mahd. pian
Työn kuvaus

Pälkäneen kunta hakee II rakennustarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

II Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteiset rakennusvalvontatehtävät mm. lupa-asioiden valmistelu, aloituskokousten ja katselmusten sekä tarkastusten suorittaminen, asiakasneuvonta ja ohjaus rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä rakennetun ympäristön valvonta. Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 §).

Viran hoito edellyttää itsenäistä päätöksentekokykyä, paineensietokykyä, hyvää tietotekniikan hallintaa ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Tartut tehtävään kuin tehtävään reippain mielin ja tietäen, että pienessä kunnassa työpöydällesi osuu varmasti joka päivä aina hiukan erilaisia asioita hoidettavaksi. Lupien myöntämisessä terve ammatillinen itseluottamus ja paineensietokyky on tarpeen.

Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Pälkäneen kunnalla on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi) ja sähköinen arkistointi.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää 25.10.2018 klo 17:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta, joka löytyy osoitteesta www.palkane.fi / Töihin Pälkäneelle tai www.kuntarekry.fi

Organisaation kuvaus

Pälkäne on vireä n. 6 500 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.

Yhteystiedot

Tekninen suunnittelujohtaja
Harri Vierikka
p. 040 546 0315
etunimi.sukunimi@palkane.fi