Open vacancy Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Palveluohjaaja neuvolapalveluissa

Peruspalvelukuntayhtymä SelänneHyvinvointipalvelutHaapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Työavain: 
202877
Hakuaika alkaa: 
7.11.2018
Hakuaika päättyy: 
23.11.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n ja TVA:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2018
Työn kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna vakituinen palveluohjaajan virka neuvolapalveluissa.

Palveluohjaajan tehtävänä on koordinoida perhekeskustoimintaa koko Selänteessä. Palveluohjaaja järjestää eri toimijoiden mm. kolmannen sektorin kanssa matalan kynnyksen toimintaa ja ryhmiä Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Lisäksi palveluohjaajan tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaista tukihenkilö- ja perhetoiminnan järjestämistä sekä lapsiperheiden kotipalvelun koordinointi. Yhteistyö korostuu neuvolan, lastensuojelun ja muiden lasten parissa työskentelevien kanssa.

Työ alkaa 1.1.2019

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin koulutus tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Vahvuudeksi katsomme kokemuksen palveluohjaajan työstä sekä perhekeskustoiminnan koordinoinnista.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (507/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Virassa on 6 kk:n koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän 202877 työavain. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Organisaation kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat: johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki p. 040 3587233 sekä vt. hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040 180 8992.