Open vacancy Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Sosiaalityöntekijän virka perheneuvolassa

Peruspalvelukuntayhtymä SelänneHyvinvointipalvelutHaapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Työavain: 
202893
Hakuaika alkaa: 
7.11.2018
Hakuaika päättyy: 
23.11.2018 15.00
Palkka: 
KVTES:n ja TVA:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna vakituinen sosiaalityöntekijän virka perheneuvolassa Pyhäjärvellä.

Perheneuvolassa työskentelee kaksi psykologi - sosiaalityöntekijä tiimiä Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä tutkii ja hoitaa lasten ja nuorten kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia sosiaalityön ja psykoterapian menetelmiä käyttäen. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu perheneuvolassa toteutettava palveluohjaus, perheneuvonta, perhe-asioiden sovittelu (eroneuvolan palvelut), vanhemmuuden tukeminen ja yksilötyöskentely vanhempien ja myös soveltuvin osin lasten ja nuorten kanssa.

Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutus ja verkostotyöskentelytaitoja ja perehtymistä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.

Työn tueksi tarjoamme säännölliset tiimipalaverit, työnohjausta sekä työhön liittyvää koulutusta. Perheneuvola toimii osana terapiapalveluita, joihin kuuluvat myös mielenterveys ja päihdetyön palvelut ja moniammatillinen tiimi. Perheneuvolapalvelut toimivat osana paikkakunnan moniammatillista perhekeskusverkostoa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja perheneuvolatyöhön soveltuva erikoistumiskoulutus.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä Rikosrekisterilain (507/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Virassa on 6 kk:n koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän 202893 työavain. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Organisaation kuvaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat: terapiapalveluiden johtaja Taija Kekäläinen p. 044 4457 786 sekä vs. hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040 180 8992.