Open vacancy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymäRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelutRantakatu 4Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Työavain: 
203246
Hakuaika alkaa: 
8.11.2018
Hakuaika päättyy: 
26.11.2018 15.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana toistaiseksi voimassa oleva sosiaalityöntekijän virka, jonka sijoituspaikkana on virkasuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityössä työskentelee 6 sosiaaliohjaajaa, 2 sosiaalityöntekijää, kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori, työhönvalmentaja sekä 3 asiakassihteeriä. Aikuissosiaalityössä järjestetään sosiaalityöhön, työllistymistä edistäviin toimiin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja taloudelliseen tukeen liittyviä palveluja. Tarjoamme sinulle innokkaasti työtä kehittävän työyhteisön sekä aktiivisen ja sitoutuneen yhteistyöverkoston.

Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön tulosyksikössä. Työtehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi. Työhön kuuluu asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen ja siihen liittyvien tukimuotojen määrittely yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työ erilaisten asiakkaiden, moninaisten haasteiden ja muiden alojen ammattilaisten kanssa edellyttää avoimuutta uusille asioille ja työn sisältöjen kehittämiselle, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, aloitteellisuutta, päätöksentekokykyä, rohkeutta, paineensietokykyä sekä soveltuvuutta tehtävään. Lisäksi vaadimme kykyä itsenäiseen työhön sekä hyvät valmiudet tiimi- ja verkostotyöhön. Työhön kuuluu sosiaalipäivystystä seutukunnan sekä Kalajoen, Merijärven ja Himangan alueella. Sosiaalipäivystystyö on oman viran ohessa tehtävää työtä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat. Työ edellyttää liikkumista koko seutukunnan alueella, joten ajokortti ja auto ovat toimeen valitulla välttämättömiä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Ajokortti ja auto työn suorittamiseksi välttämättömiä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Organisaation kuvaus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Satu Kinnunen, sähköposti satu.m.kinnunen@ras.fi, puhelin 044 439 3704. Tavoitettavissa keskiviikkoisin.