Open vacancy Pielaveden kunta

Ohjaaja

Pielaveden kuntaPielaveden kuntaKontiotie 7Pielavesi
Työavain: 
204976
Hakuaika alkaa: 
22.11.2018
Hakuaika päättyy: 
20.12.2018 14.00
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
11.2.2019
Työn kuvaus

Haemme erityiseen joukkoomme OHJAAJAA 11.2.2019 alkavaan työloman sijaisuuteen. Työsuhde kestää 21.12.2019 saakka.

Kyseisessä tehtävässä ohjaat, tuet ja valmennat kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia erityisiä ihmisiä, etenkin kehitysvammaisia. Ohjaajan työ on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä vamman kanssa elävien ihmisten tukemista. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien, asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Ohjaajana osallistut oman yksikön toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä työyhteisön ja esimiehen kanssa. Vastaat myös omalta osaltasi asiakkaan kuntouttavasta ohjaustyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä huolehdit asiakkaan perustarpeista. Kehität, seuraat ja arvioit jatkuvasti omaa työtäsi ja ammattitaitoasi.

Tämän hetkinen työyksikkö sijaitsee Työkeskus Karhunpesässä, mutta tehtävässä työskentelet myös Vasalan asumisyksikössä sekä muissa erityispalvelujen tehtävissä. Esimiehenäsi toimii erityispalveluiden esimies ja työyhteisöösi kuuluu yhteensä 4 ohjaajaa. Ohjaajana tulet työskentelemään pääsääntöisesti päivätyössä, mutta toisinaan on myös 2-vuorotyötä ilta-, pyhä- ja viikonlopputöineen.
Ohjaajan tehtävään kuuluvat päivä- ja työtoiminnan ohjaaminen painottuen erityisesti päivätoimintaan sekä arjenhallintakerhoon. Ohjaajan tehtävään sisältyy olennaisesti työvalmentajan rooli, ja vastuullesi kuuluu erityispalveluiden asiakkaiden työllistämiseen liittyvät asiat.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Suotavaa on, että sinulla on kokemusta kehitysvammaisten ja/tai muiden erityisryhmien kanssa työskentelystä. Työtehtävien hoitamiseksi vaaditaan myös hygieniapassin suorittaminen. Lisäksi eduksi katsotaan, mikäli sinulla on ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttämiseen työtehtäviä hoitaessasi. Odotamme, että tehtävää hoitaessasi olet kehittämismyönteinen, joustava, mukautumiskykyinen ja innovatiivinen sekä sosiaalisesti taitava työntekijä.

Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin.
Tehtävään valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Rokotussuojan tulee olla tartuntatautilain mukainen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä Pielaveden kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.
Pielaveden kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset toimitetaan 20.12.2018 klo 14.00 mennessä Erityispalvelujen esimiehelle Irma Hakuliselle kirjallisena kuntarekryn kautta, sähköpostitse tai postitse. Hakemuksen mukaan on hyvä liittää myös CV.

Organisaation kuvaus

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4800 asukasta.

Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.

Pielavesi on kesämökkiläisten suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n.1700. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Loma-asutuksen ansiosta Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu kesälomalaisten saapumisen myötä. Joka tapauksessa luvut ja faktat kertovat omaa kieltänsä Pielaveden vetovoimasta.

Kuntalaisten palveluita tuotamme hieman alle 300 kuntatyön ammattilaisen voimalla. Työpaikkana nojaamme henkilöstön valitsemiin arvoihin oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja luottamus. Valitut arvot kertovat siitä, mitä asioita pidämme tärkeinä organisaation toiminnassa ja mitkä asiat ovat toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat toimintatapaamme ja valittujen arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat erityispalvelujen esimies Irma Hakulinen (040-4894822, irma.hakulinen@pielavesi.fi) sekä perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen (0400-152231, pirjo.nikkinen@pielavesi.fi)