Open vacancy Virtain kaupunki

Asianhallintasihteeri

Virtain kaupunkiKaupunginkansliaVirtaintie 26Virrat
Työavain: 
206834
Hakuaika alkaa: 
5.12.2018
Hakuaika päättyy: 
20.12.2018 14.00
Palkka: 
KVTES:n mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Vakinaisena 2.5.2019 alkaen
Työn kuvaus

Virtain kaupunki julistaa haettavaksi 20.12.2018 klo 14.00 mennessä

ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN kaupunginkansliassa.

Asianhallintasihteeri toimii kaupungin keskushallinnossa keskitetysti hoidettavan asiakirjahallinnon ja keskusarkiston vastuuhenkilönä. Haemme monipuolisista hallinnon tehtävistä ja asianhallinnasta kiinnostunutta ja innostunutta henkilöä kehittämishaluiseen tiimiimme!

Asianhallintasihteerin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu kaupungin kirjaamon toiminnasta huolehtiminen, arkistotoimen ja asianhallinnan yleinen ohjaus ja kehittäminen, kaupungin keskusarkiston hoitaminen, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä osallistuminen vaalijärjestelyihin. Asianhallintasihteeri toimii myös projektipäällikkönä valmisteilla olevassa tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa. Tulet kuulumaan myös viestintätiimiimme!

Virkaan valittavalta edellytämme vähintään tehtävään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa tai toisen asteen ammatillista tutkintoa sekä kokemusta julkisen sektorin toimistotehtävistä. Suoritettu asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto antaa hyvät valmiudet tehtävän hoitamiselle.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja. Kokemus Dynasty-asianhallintajärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi. Henkilökohtaisista ominaisuuksista eduksi luetaan itsenäinen ja aloitteellinen työote sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä voidaan noudattaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virantoimituksen aloittamista. Virka täytetään vakinaisena 2.5.2019 alkaen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta sähköisellä hakulomakkeella.

Organisaation kuvaus

Virrat on 6800 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista, jotka tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.

Yhteystiedot

Hallintojohtaja Henna Viitanen, 044-715 1213, sähköposti: henna.viitanen(at)virrat.fi