Open vacancy Pielaveden kunta

Sosiaaliohjaaja

Pielaveden kuntaPielaveden kunta / PerusturvaosastoSavikontie 15Pielavesi
Työavain: 
206986
Hakuaika alkaa: 
5.12.2018
Hakuaika päättyy: 
21.12.2018 12.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Tule Pielavedelle aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön hoitamaan sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaista virkaa. Meillä saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Työyhteisössämme pidetään tärkeänä yhteistyön sujuvuutta, työssä jaksamista tukevaa ilmapiiriä, joustavuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu palveluohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanottaminen, palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä päätöksen teko, kun kyseessä ei ole erityistä tukea tarvitseva henkilö. Sosiaaliohjaaja vastaanottaa uusia lastensuojeluilmoituksia ja toimii työparina lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Lisäksi sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen arviointia, lapset puheeksi -toimintamallin mukaiset neuvonpidot sekä perheohjaus. Verkostoyhteistyö on olennainen osa tehtävää.

Sosiaaliohjaajana olet usein asiakkaiden ensimmäinen kontakti sosiaalihuoltoon, joten edellytämme sinulta tietämystä sosiaalihuollon eri palveluista, palvelualttiutta, itsenäistä työotetta, johdonmukaisuutta, päätöksentekovalmiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä joustavasti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös vahvaa halua olla kehittämässä asiakaslähtöisiä sosiaalityön palveluita.

Arvostamme monipuolista kokemusta sosiaalihuollon tehtävistä sekä lapset puheeksi -toimintamallista.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekry-järjestelmään 21.12.2018 klo 12 mennessä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus. Ajokortti on työtehtävien suorittamisessa välttämätön.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palvelusuhteessa on 6 kk:n koeaika.
Pielaveden kunta on savuton.

Organisaation kuvaus

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4800 asukasta.

Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.

Pielavesi on kesämökkiläisten suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n.1700. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Loma-asutuksen ansiosta Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu kesälomalaisten saapumisen myötä. Joka tapauksessa luvut ja faktat kertovat omaa kieltänsä Pielaveden vetovoimasta.

Kuntalaisten palveluita tuotamme hieman alle 300 kuntatyön ammattilaisen voimalla. Työpaikkana nojaamme henkilöstön valitsemiin arvoihin oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja luottamus. Valitut arvot kertovat siitä, mitä asioita pidämme tärkeinä organisaation toiminnassa ja mitkä asiat ovat toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat toimintatapaamme ja valittujen arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä Terja Söderlund, p. 040 722 8355 tai terja.soderlund@pielavesi.fi

Perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen, p. 040 015 2231 tai pirjo.nikkinen@pielavesi.fi