Open vacancy Pielaveden kunta

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä

Pielaveden kuntaPielaveden kunta / PerusturvaosastoSavikontie 15Pielavesi
Työavain: 
206990
Hakuaika alkaa: 
5.12.2018
Hakuaika päättyy: 
21.12.2018 12.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
2.1.2019
Työn kuvaus

Haemme Pielavedelle määräaikaista perhesosiaalityön kotipalvelutyöntekijää 2.1.2019 alkaen. Pielaveden sosiaalitoimisto aloittaa tammikuussa ketterän kotipalvelun kokeilun, jossa on tavoitteena tarjota joustavaa, nopeasti reagoivaa matalan kynnyksen kotipalvelua lapsiperheille. Keskeistä kokeilussa on vastaaminen perheistä nouseviin tuen tarpeisiin ja palvelupyyntöihin. Kokeilun kesto on ensin puoli vuotta ja sitä voidaan jatkaa vielä toinen puoli vuotta, mikäli palvelu osoittautuu tarpeelliseksi lapsiperheille. Syksyn 2019 aikana päätetään toiminnan mahdollisesta jatkamisesta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Kotipalvelu on myös ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on lastensuojelulain mukaan myös kunnan muissa palveluissa perheelle antama tuki silloin, kun perhe tai lapsi ei ole lastensuojelun asiakas.

Kotipalvelutyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on lasten- ja kodinhoitotyö asiakkaiden kotona. Lisäksi tehtävään kuuluu perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen, perheiden kohtaamispaikkatoiminta ja verkostotyö. Haemme henkilöä, joka on valmis työskentelemään myös iltaisin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Hakemuksen tehtävään tulee toimittaa Kuntarekry -järjestelmään 21.12.2018 klo 12 mennessä.

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta etenkin vauvojen ja leikki-ikäisten hoidosta ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Pielavesi on savuton kunta.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002) ja lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Palvelussuhteessa on 3 kk:n koeaika.

Organisaation kuvaus

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4800 asukasta.

Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.

Pielavesi on kesämökkiläisten suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n.1700. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Loma-asutuksen ansiosta Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu kesälomalaisten saapumisen myötä. Joka tapauksessa luvut ja faktat kertovat omaa kieltänsä Pielaveden vetovoimasta.

Kuntalaisten palveluita tuotamme hieman alle 300 kuntatyön ammattilaisen voimalla. Työpaikkana nojaamme henkilöstön valitsemiin arvoihin oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja luottamus. Valitut arvot kertovat siitä, mitä asioita pidämme tärkeinä organisaation toiminnassa ja mitkä asiat ovat toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat toimintatapaamme ja valittujen arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä Terja Söderlund, p. 040 722 8355, terja.soderlund@pielavesi.fi

Perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen, p. 040 015 2231 pirjo.nikkinen@pielavesi.fi