Open vacancy Espoon kaupunki

Erityisluokanopettaja, avoimen viran hoito

Espoon kaupunkiSolisevantie 10 Espoo
Työavain: 
3-799-18
Hakuaika alkaa: 
16.5.2018
Hakuaika päättyy: 
30.5.2018 15.45
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
07.08.2018
Työn kuvaus

Erityisluokanopettajan tehtävät luokassa, jossa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeutta. Työ sijoittuu vuosiluokille 1-6.Sunan koulu sijaitsee Keski-Espoossa keskuspuiston laidalla. Koulussa pyritään laadukkaaseen ja monipuoliseen perusopetukseen oppilaita kannustavassa ilmapiirissä.Koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä. Koulussa on n. 230 oppilasta luokilla 1–6. Kolmannelta luokalta alkaen kaikille opetetaan A1 -kielenä englantia ja neljänneltä luokalta alkaen on mahdollista valita vapaaehtoinen A2 -kieli, joka on ranska. B1-kielenä opetetaan ruotsia kuudennella luokalla.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2018.

Kelpoisuusvaatimus:
Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään :-kokemusta erityisluokanopettajan työstä luokilla, joissa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeutta. -kokemusta ja koulutusta käyttäytymisen fyysisestä rajoittamisesta. -hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta samanaikaisopettajuudesta.-taitoa kohdata oppilas arvostavasti ja kunnioittavasti.

Organisaation kuvaus

  Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka. 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä rehtori Sebastian Kotonen 0505201298 9-16