Open vacancy Hyvinkään kaupunki

Tule keikkatöihin Hyvinkään kaupungille terveydenhuollon, päivähoidon, opetusalan sekä ateria- ja puhtauspalveluiden tehtäviin

Hyvinkään kaupunkiHyvinkään kaupunkiHyvinkää
Työavain: 
954
Hakuaika alkaa: 
12.3.2015
Hakuaika päättyy: 
31.12.2019 23.59
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Osa-aikatyö
Vuorotyö
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Keikkatyö
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Hyvinkään kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin eli keikkatöihin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskussairaalaan, palvelukeskuksiin/vanhainkoteihin, kotihoitoon, kotiutustiimiin, kotisairaalaan, päivähoitoon, perusopetukseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, opettajan ja koulunkäynninohjaajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat.

Hyvinkään kaupungin palvelutaloissa annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa. Terveyskeskussairaalan osastot 11 A ja B ovat akuutteja vuodeosastoja. Osasto 1 tarjoaa pidempiaikaista sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Tehostettua kotisairaanhoitoa tarjoaa kotiutustiimin lähihoitajat ja kotisairaalan sairaanhoitajat asiakkaan kotona.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat 0-6-vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä 6-vuotiaille esiopetusta. Hyvinkään peruskoulujen tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Ateriapalvelut tuottavat päivän ateriat päiväkodeissa, kouluissa ja palvelukeskuksissa. Puhtauspalvelut tarjoaa päivittäistä puhtaanapitoa kaupungin eri yksiöissä, kuten esim. toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa, tk osastoilla 1,11 A/B sekä avustaa tk osastoilla ateriajakelussa.

Terveydenhuollon sijaisilta edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai aloitettuja lähihoitaja- / sairaanhoitajaopintoja. Opiskelijoilla tulee olla suoritettuna vähintään yksi harjoittelujakso osastotyössä vanhainkodissa tai terveyskeskuksessa.

Päivähoidon sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus.

Opettajan sekä koulunkäynninohjaajan sijaiseksi hakevilta edellytämme 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta opetusalan tehtävissä työskentelyyn. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä soveltuva alan koulutus.

Ateria- ja puhtauspalveluiden sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alelle. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä alan koulutus ja ateriapalvelussa hygieniapassi. Lisäksi työntekijöiden on hallittava sujuva suomen kieli.

Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintosuoriteote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta.

Kun olet täyttänyt hakemuksen keikkatyöhön, ole yhteydessä Hyvinkään rekrytointitoimistoon sopiaksesi ajan haastatteluun.

Organisaation kuvaus

Hyvinkää on 47 000 asukkaan kaupunki. Elämänlaatua tuovat lukuisat harrastusmahdollisuudet, turvallinen ympäristö ja erinomaiset liikenneyhteydet.

Yhteystiedot

Hyvinkään kaupunki, Rekrytointitoimisto, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, rekrytointi@hyvinkaa.fi