Open vacancy Hyvinkään kaupunki

Lyhytaikaiset sijaisuudet terveydenhuollon, päivähoidon, opetusalan sekä ateria- ja puhtauspalveluiden tehtäviin

Hyvinkään kaupunkiHyvinkää, Perusturva, SivistystoimiHyvinkää
Työavain: 
954
Hakuaika alkaa: 
12.3.2015
Hakuaika päättyy: 
31.12.2017 23.59
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Osa-aikatyö
Vuorotyö
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Keikkatyö
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Hyvinkään kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin eli keikkatöihin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskussairaalaan, vanhainkoteihin, kotihoitoon, kotitehoon, päivähoitoon, perusopetukseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat.

Hyvinkään kaupungin palvelutaloissa annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa. Terveyskeskussairaalan osastot 11 A ja B ovat akuutteja vuodeosastoja. Osasto 1 tarjoaa pidempiaikaista sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Tehostettua kotisairaanhoitoa tarjoaa Kotiteho-yksikkö asiakkaan kotona.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat 0-6-vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä 6-vuotiaille esiopetusta. Hyvinkään peruskoulujen tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Ateriapalvelut tuottavat päivän ateriat päiväkodeissa, kouluissa ja palvelukeskuksissa. Puhtauspalvelut tarjoaa päivittäistä puhtaanapitoa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa, tk osastoilla 1,11 A/B sekä avustaa tk osastoilla ateriajakelussa.

Terveydenhuollon sijaisilta edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai aloitettuja lähihoitaja- / sairaanhoitajaopintoja. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus. Opiskelijoilla tulisi mielellään olla suoritettuna vähintään yksi harjoittelujakso osastotyössä vanhainkodissa tai terveyskeskuksessa.

Päivähoidon sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus.

Opettajan sekä koulunkäyntiavustajan sijaiseksi hakevilta edellytämme 18 vuoden ikää, ylioppilastutkintoa sekä soveltuvuutta opetusalan tehtävissä työskentelyyn. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä alan koulutus.

Ateria- ja puhtauspalveluiden sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alelle. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä alan koulutus ja ateriapalvelussa hygieniapassi. Lisäksi työntekijöiden on hallittava sujuva suomen kieli.

Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta.

Kun olet täyttänyt hakemuksen keikkatyöhön, ole yhteydessä Hyvinkään rekrytointitoimistoon sopiaksesi ajan haastatteluun.

Organisaation kuvaus

Hyvinkää on ihmisen kokoinen, kotoisa kaupunki ruuhkattomalla metropolialueella. Kaupunki kasvaa ja kehittyy kestävällä tavalla. Hyvinkäällä hektisyys ja hyvää tekevä hiljaisuus ovat harmoniassa. Vehreään maaperäämme on hyvä juurtua niin ihmisen kuin yrityksenkin.

Yhteystiedot

Hyvinkään kaupunki, Rekrytointitoimisto, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, rekrytointi@hyvinkaa.fi