Open vacancy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäSotkamo
Työavain: 
KAI-00-12-17
Hakuaika päättyy: 
4.8.2017 15.00
Palkka: 
Kainuun soten tva
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haluaisitko päästä toteuttamaan sosiaalihuoltolain / lastensuojelulain mukaista sosiaalityötä yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön kanssa Sotkamon perhekeskukseen? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Olemme perustaneet uuden sosiaaliohjaajan viran, joten etsimme lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityöstä/lastensuojelusta kiinnostunutta sosiaaliohjaajaa täydentämään Sotkamon lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityön/lastensuojelun työryhmäämme. Haettavana olevan ohjaajan lisäksi työryhmässä työskentelee 4 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja 50% ja 1 lastenvalvoja 50%. Viran toimipiste on Sotkamon perhekeskus. Tarjoamme perehdytyksen, ryhmätyönohjauksen, kehittämismyönteisen ilmapiirin sekä leasing-auton käytön asiakasmatkoihin. Lisäksi Kainuun sote tarjoaa kattavaa ja laajaa sisäistä koulutusta henkilöstölle ja mahdollisuuden myös ulkopuoliseen koulutukseen.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen lastensuojelun sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu antaa asiakkaille ohjausta, neuvontaa ja tukea palvelujen käytössä ja yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Pääpainopiste työn sisällöstä on toimia työparina lastensuojelun sosiaalityöntekijälle sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain mukaisten palvelujen palveluntarpeen arvioinnissa. Työ sisältää myös itsenäistä työskentelyä asiakasprosessin eri vaiheissa. Lisäksi ohjaaja voi toimia tarpeen mukaan sosiaalityöntekijän työparina lastensuojeluasiakkaiden eri asiakasprosesseissa. Työ haastaa työntekijää tunnistamaan ja arvioimaan asiakkaiden elämäntilanteita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomi (AMK) tutkinto huomioiden kelpoisuuteen liittyvät siirtymäsäännökset.
Ajokortti on välttämätön.

Arvostamme sosiaalityön monipuolista työkokemusta, erityisesti lastensuojelun tehtävistä ja palvelutarpeen arviointien tekemisestä. Lisäksi toivomme sinulta motivoitunutta- ja ratkaisukeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja niin yksilö- kuin yhteisö- ja verkostotyössä.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan vastuualuepäällikkö Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: " sosiaaliohjaaja."
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Organisaation kuvaus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala p. 044 7974 182, anu.siltala@kainuu.fi