Open vacancy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto KajaaniKajaani
Työavain: 
KAI-03-239-18
Hakuaika alkaa: 
11.7.2018
Hakuaika päättyy: 
3.8.2018 15.00
Palkka: 
3338,57e/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
3.9.2018
Työn kuvaus

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka arviointiyksikössä. Työpaikkana on lastensuojelun avohuolto Kajaanin perhekeskus. Virka täytetään 3.9.2018 alkaen.

Haluaisitko päästä toteuttamaan sosiaalihuoltolain / lastensuojelulain mukaista sosiaalityötä yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön kanssa Kajaanin perhekeskukseen? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Lastensuojelu on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Kehitämme lastensuojelua uuden sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain hengen mukaisesti. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista osaamista. Työ on monipuolista ja haastavaa sekä pystyt vaikuttamaan omaan työhösi. Tarjoamme perehdytyksen, ryhmätyönohjauksen, kehittämismyönteisen ilmapiirin sekä leasing-auton käytön asiakasmatkoihin. Lisäksi Kainuun sote tarjoaa erittäin kattavaa ja laajaa sisäistä koulutusta henkilöstölle ja mahdollisuuden myös ulkopuliseen koulutukseen.

Tämän haettavana olevan lapsiperheiden sosiaalipalvelujen Kajaanin lastensuojelun arviointiyksikön sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaalityöntekijä ottaa vastaan ja käsittelee lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Työ kohdistuu uusiin asiakkaisiin/ ei lastensuojelun avohuollon asiakkaisiin. Vastaa lapsen palvelutarpeen arvioinnin prosessista. Työtä tehdään työparin kanssa ja monialaisesti sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa toteuttavien viranomaisten kanssa. Ajokortti on välttämätön.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä).
Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015, 12 §).

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, tiimissä ja työyhteisössä työskentelyn taitoja ja asiakaslähtöistä sekä ennaltaehkäisevää työotetta.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 3.9.2018, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 200508"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Organisaation kuvaus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala p.044 797 4182, anu.siltala@kainuu.fi.