Open vacancy Kouvolan kaupunki

lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Kouvolan kaupunkiKouvolan kaupunki, HyvinvointipalvelutKouvola
Työavain: 
KVL-20-23-18
Hakuaika alkaa: 
12.1.2018
Hakuaika päättyy: 
31.1.2018 23.59
Palkka: 
3224.08
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.3.2018
Työn kuvaus

Kouvolan kaupunki hakee lastensuojeluun vakituiseen virkaan kahta (2) sosiaalityöntekijää, toinen viroista on lastensuojelun avopalveluissa ja toinen lasten sijaishuollossa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on lapsen tilanteen ja lastensuojelutarpeen arviointi ja selvittäminen, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvottelut sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen. Tarjoamme mielenkiintoisen työn uudistuneessa organisaatiossa. Olet tervetullut vahvistus osaajiemme joukkoon. Työnantajana lupaamme huolehtia työhyvinvoinnistasi ja työn tekemisen edellytyksistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Lisäksi tehtävän hoitamisessa on tarpeen lastensuojelun tuntemus ja kokemus lastensuojelutyöstä. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Kouvolan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kolme tulosyksikköä: lapsiperheiden sosiaalityö, kotiin vietävät palvelut ja lastensuojelu. Panostamme varhaiseen vaiheeseen ja monitoimijuuteen. Palvelemme joustavasti ja yksilöllisesti. Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä lapsiperheiden palveluja Kymenlaaksossa toimimalla Lape -kehittämistyöryhmissä. Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityössä pilotoimme systeemisen työn mallia alkuvuonna 2018.

Lastensuojelu jakaantuu lastensuojelun avopalveluihin ja lasten sijaishuoltoon. Kouvolan lastensuojelussa on 16 sosiaalityöntekijän ja yhdeksän sosiaaliohjaajan virkaa.

Organisaation kuvaus

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja viroista antavat lastensuojelun avopalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Teija Järvinen puh 0206155259 ja lasten sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo puh 0206157168

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.