Open vacancy Kouvolan kaupunki

Sosiaalityöntekijä (2)

Kouvolan kaupunkiKouvolan kaupunki, HyvinvointipalvelutKouvola
Työavain: 
KVL-20-412-18
Hakuaika alkaa: 
29.6.2018
Hakuaika päättyy: 
23.7.2018 23.59
Palkka: 
3134,46
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Kouvolan kaupunki hakee vakituiseen virkaan kahta (2) sosiaalityöntekijää lastensuojelun avopalveluihin.

Lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät lastensuojelun avopalveluissa pohjautuvat lapsen asiakassuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa huostaanottojen valmistelusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, lastensuojelun tuntemusta ja kokemusta lastensuojelutyöstä. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Lisäpalkkiota maksetaan 200e/kk 31.12.2018 asti

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukevat säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät.

Kouvolan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kolme tulosyksikköä: lapsiperheiden sosiaalityö, kotiin vietävät palvelut ja lastensuojelu. Panostamme varhaiseen vaiheeseen ja monitoimijuuteen. Palvelemme joustavasti ja yksilöllisesti. Yhteisöllisyys on meille tärkeää.

Kymenlaaksoon on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. Lasten ja nuorten palveluissa tulee työskentelemään eri tehtävissä noin 570 alan ammattilaista. Olemme kehittäneet Kymenlaakson muiden kuntien kanssa lastensuojelutyötä LAPE -muutosohjelmassa.

Organisaation kuvaus

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja virkoihin liittyen antaa johtava sosiaalityöntekijä Teija Järvinen, sp teija.jarvinen(at)kouvola.fi, puh 0206155259

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.