Open vacancy Kouvolan kaupunki

Tuntiopettaja, lentokoneasennus

Kouvolan kaupunkiKouvolan kaupunki, KSAO, Kouvolan seudun ammattiopistoKouvola
Työavain: 
KVL-20-438-17
Hakuaika päättyy: 
24.9.2017 23.59
Palkka: 
OVTES:n mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.10.2017 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme vakinaiseen virkaan lentokoneasennuksen tuntiopettajaa nuorten ja aikuisten koulutukseen. Tuntiopettajaksi haetaan ammatillisen koulutuksen tuntevaa opettajaa, jolla on yhteistyökykyä, innostuneisuutta ja halua kehittää opetusta.

Lentokoneasennuksen tuntiopettajan työhön kuuluu mm. opetuksen ja opetusjärjestelyjen suunnittelu, opiskelijan edistymisen arviointi ja seuranta sekä erilaiset kehittämistehtävät.

Hakuaikaa on jatkettu, aikaisemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehtäessä.

Ammattiopettajan kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset lentokoneasennukseen ovat:
1) Soveltuva ammatillisten aineiden opettajapätevyys (13§/asetus 1998/986) tai valmius suorittaa opettajan pedagogiset opinnot kolmen (3) vuoden kuluessa. Myös muu soveltuva koulutus voidaan hyväksyä. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan muodollisesti epäpätevät ottaa huomioon.
2) soveltuva teknillinen peruskoulutus tai tutkinto
3) opetettavien aineiden riittävä tuntemus
4) ilmailulainsäädännön perustuntemus, Part 147/Part 145 (tämä voidaan sisällyttää myös perehdyttämiskoulutukseen)
5) käytännön kokemus ilma-alusten huoltotoiminnasta
6) riittävä opetustekniikan ja -välineiden tuntemus
7) hyvä englanninkielen taito sekä riittävä ilmailuenglannin hallinta
8) huoltohenkilöstön lupakirja (lupakirjaluokat A/B1/B2/C) ja tuntemus avioniikasta sekä ilma-aluksien sähköjärjestelmien huoltotöistä katsotaan hakijalle eduksi.

Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta sekä kykyä työskennellä eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa. Arvostamme myös joustavuutta työjärjestelyjen suhteen sekä aikaisempaa opettajan kokemusta ja kykyä työskennellä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa.

Organisaation kuvaus

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO on monialainen oppilaitos noin 86 000 asukkaan Kouvolassa - Kymijoen kaupungissa. Viidessä toimipisteessä opiskelee ammatillisessa peruskoulutuksessa noin 2100 opiskelijaa. KSAO tarjoaa myös ammatillista lisäkoulutusta ja toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä.

Yhteystiedot

Tiedusteluihin vastaa lentokoneasennuksen va. koulutuspäällikkö Tatu Mäkelä 020 615 8710
ja rehtori Timo Olli p. 020 615 8130.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.