Open vacancy Lempäälän kunta

Työvalmentaja

Lempäälän kuntaLempäälän kunta, Henkilöstöprosessi, Työllisyys- ja kuntoutuspalvelutHalkolantie 16Lempäälä
Työavain: 
LEM-01-11-18
Hakuaika alkaa: 
13.9.2018
Hakuaika päättyy: 
30.9.2018 23.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
15.10.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Lempäälän kunta hakee työvalmentajaa Työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen työvalmennuksen palvelukokonaisuuteen. Palveluita toteutetaan työpajaympäristössä, ryhmäpalveluina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työvalmennus on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Toiminnalliset jaksot rakennetaan asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen, ammatillisen suunnan kirkastuminen ja pääsy koulutukseen tai työhön.

Työvalmennuksen asiakastyötä tekevän henkilöstön tehtäviä ovat:
- toimintajakson sisällön suunnittelu ja tarkennettujen osatavoitteiden asettaminen
- yleisiin työelämän pelisääntöihin ja työelämätaitoihin valmentaminen
- työskentelyn ohjaaminen ja asiakkaan tukeminen tavoitteiden hahmottamisessa ja toteuttamisessa
- tavoitteiden toteutumisen seuraaminen, palautteen antaminen
- tuloksista raportoiminen
- työ sisältää sekä yksilö- että ryhmäohjaustausta

Haemme työvalmentajaa työnhakuun ja tietotekniikan perustaitoihin painottuvaan työvalmennukseen. Työvalmentaja osallistuu oman pajansa suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Työvalmentajan tehtäviin kuuluu lisäksi työvalmennuksen kokonaisuuden kehittäminen yhdessä muun työvalmennustiimin kanssa.

Pätevyysvaatimuksena tehtävään on joko soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto + ohjausalan koulutus/tutkinto.
Valinnassa arvostetaan seuraavia asioita:
- koulutus- ja työelämätuntemus
- työttömien henkilöiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät
- työttömien palvelujen kokonaisuuden tuntemus
- hyvät tietotekniset taidot (mm. yleiset toimisto-ohjelmat, graafiset ohjelmat, sähköinen asiointi, some)
- asiakaslähtöinen motivoiva ja tavoitteellinen työote
- organisointi-, vuorovaikutus- ja verkostoyhteistyötaidot
- kehittävä ja tavoitteellinen työote
- palvelujen markkinoinnin osaaminen, erityisesti sosiaalinen media

Organisaation kuvaus

Lempäälä - kunta, joka sanoo kyllä.

Yhteystiedot

Palveluesimies Terhi Vuoristo 0444235362