Open vacancy Lempäälän kunta

PALVELUKOORDINAATTORI

Lempäälän kuntaLempäälän kuntaLempäälän Aleksi 1Lempäälä
Työavain: 
LEM-01-14-17
Hakuaika alkaa: 
1.12.2017
Hakuaika päättyy: 
18.12.2017 16.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.1.2018
Työn kuvaus

Palvelukoordinaattorin määräaikainen virka on osa Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua. Palvelukoordinaattori työskentelee Kaupunkiseudun työllisyyspalveluissa, Lempäälän kunnan palveluksessa. Tehtävän tarkoitus on toimia vastuutyöntekijänä Lempäälän työllisyyspalvelun asiakkaille. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti työhön kuntoutuvat ja valmentautuvat asiakkaat. Virantoimitusvelvollisuutta ohjaavat laki työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta, laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työttömyysturvalaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

Pätevyysvaatimukset: vähintään keskiasteen soveltuva tutkinto, työkokemus työllisyyspalveluista. Eduksi katsotaan: työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus, työmarkkina- ja koulutusjärjestelmäosaaminen, työttömien palvelujen ja palvelujärjestelmien tuntemus, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutus-, tiimi ja verkostoyhteistyötaidot, kehittävä työote, URA-tietojärjestelmän osaaminen.

Palvelukoordinaattorilla on vastuu asiakkaidensa asiakasprosessista. Hän tekee yhdessä asiakkaan kanssa työllistymistä edistävän palvelutarvearvion. Asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen mukainen työllistymissuunnitelma tai sitä vastaava suunnitelma. Asiakkaalle laaditun suunnitelman toteutumista seurataan ja varmistetaan sen toteutuminen.
Palvelukoordinaattori ohjaa ja motivoi asiakasta löytämään ratkaisuja työllistymiseen ja ohjaa asiakkaan palveluihin, jotka edistävät työhön kuntoutumista ja valmentautumista.
Palvelukoordinaattori toimii osana laajaa ammatillista verkostoa. Yhteistyötahoja ovat mm. oppilaitokset, työnantajat ja erilaiset palveluntuottajat.

Organisaation kuvaus

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000.

Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Yhteystiedot

Työllisyyspäällikkö Lotta Lammi 040-1337910

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Postitse lähetettävät hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, PL 36, 37501 Lempäälä.