Open vacancy Lempäälän kunta

TYÖVALMENNUSKOORDINAATTORI

Lempäälän kuntaLempäälän kuntaLempäälä
Työavain: 
LEM-01-7-17
Hakuaika päättyy: 
14.8.2017 16.00
Palkka: 
kvtes
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.9.2017
Työn kuvaus

Lempäälän kunta hakee työvalmennuskoordinaattoria palvelukokonaisuuteen, jossa asiakkaiden työvalmennus toteutetaan huolto- ja rakennusalan tehtävien puitteissa. Työvalmennuksessa asiakkaat osallistuvat toiminnallisiin jaksoihin, joilla on asiakkaiden palvelutarpeisiin mukaisia tavoitteita.
Työvalmennus on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Toiminnalliset jaksot rakennetaan asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen vahvistamalla yleisiä työelämätaitoja, yksilöllistä toimintakykyä, ammatillisen suunnan löytymistä ja ammatillista osaamista. Työvalmennuskeskuksen asiakastyötä tekevän henkilöstön tehtäviä ovat:
- toimintajakson sisällön suunnittelu ja tarkennettujen osatavoitteiden asettaminen
- yleisiin työelämän pelisääntöihin, työelämätaitoihin ja työtehtäviin perehdyttäminen ja valmentaminen
- työskentelyn ohjaaminen ja asiakkaan tukeminen tavoitteiden hahmottamisessa ja toteuttamisessa
- tavoitteiden toteutumisen seuraaminen, palautteen antaminen
- tuloksista raportoiminen
- työ sisältää sekä yksilö- että ryhmäohjausta
Työvalmennuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu edellisten lisäksi työvalmennuskeskuksen asiakkaille tuotettavan työvalmennuksen kehittäminen ja koordinointi.
Työ sisältää myös työnantaja- ja oppilaitosyhteistyötä, oman valmennusalan työelämän ja koulutuksen seuraamista, yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa, työn suunnittelua ja kehittämistä, raportointia ja palveluista tiedottamista.

Pätevyysvaatimuksena on ammatillinen tutkinto omalta valmennusalalta ja sen lisäksi ohjausalan koulutus/tutkinto.
Lisäksi valinnassa arvostetaan seuraavia asioita:
- oman ammattialan osaaminen ja työelämätuntemus
- työttömien henkilöiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät
- asiakaslähtöinen motivoiva ja tavoitteellinen työote
- työttömien palvelujen kokonaisuuden tuntemus
- organisointi-, vuorovaikutus- ja verkostoyhteistyötaidot
- kehittävä ja tavoitteellinen työote

Organisaation kuvaus

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000.

Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä: 27.6.-4.7. työllisyyspäällikkö Lotta Lammi 0401337910, 17.7.-14.8. vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli 0503839682.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Postitse lähetettävät hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, PL 36, 37501 Lempäälä.